Welcome Guest ( Log In | Register )


Tra Từ Điển online
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Trọn bộ truyện Linh Phi Kinh

 
levan
post Oct 29 2017, 02:15 AM
Post #1


Dzịt Bé Tí
***

Group: Active Members
Posts: 110
Joined: 19-April 15
Member No.: 204,585Linh Phi Kinh – Phượng Ca (Kiếm hiệp – Dịch thuật: Livan)
Quyển một: Hồng Vũ Thiên Hạ
Tiết tử: (Alex) Thừa Hoàng Luận Đạo https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0001.pdf
Chương một: Kim Lăng Ca Vũ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0012.pdf
Chương hai: Tử Cấm Thâm Thâm https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_002.pdf
Chương ba: Đông Đảo Tam Tôn https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_003.pdf
Chương bốn: Linh Đạo Thạch Ngư https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0043.pdf

Quyển hai: Đông Đảo Môn Nhân
Chương năm: Thiến Nữ Linh Tô https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0052.pdf
Chương sáu: Tri Âm Khả Thưởng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_006.pdf
Chương bảy: Ngộ Nạn Trình Tường https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_007.pdf
Chương tám: Tinh Ẩn Chân Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_008.pdf
Chương chín: Thần Thương Tâm Kiếm https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_009.pdf

Quyển ba: Ấn Thần Vô Song
Chương 10: Biện Chiết Quần Hùng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0101.pdf
Chương 11: Lực Vãn Cuồng Lan. https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk_0111.pdf
Chương 12: Cô Đảo Vô Song https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_012.pdf
Chương 13: Kiếm Dịch Tinh Đẩu https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_013.pdf
Chương 14: Ấn Thần Cổ Mộ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_014.pdf
Chương 15: Tuyệt Cảnh Phùng Sinh https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_015.pdf

Quyển bốn: Tây Thành Bát Bộ
Chương 16: Phong Lưu Vân Tán https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_0162.pdf
Chương 17: Bát Bộ Chi Chủ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_017.pdf
Chương 18: Ám Thông Khoản Khúc https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_018.pdf
Chương 19: Phiến Sơn Vi Vũ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_019.pdf
Chương 20: Đảo Hành Nghịch Thi https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_020.pdf

Quyển năm: Long Sinh Cửu Tử
Chương 21: Nguy Cơ Tứ Phục https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_021.pdf
Chương 22: Hà Hàm Hải Đạm https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_022.pdf
Chương 23: Lực Áp Tu Mi https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_023.pdf
Chương 24: Cửu Vương Triều Khuyết https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_024.pdf
Quyển sáu: Thuỷ Nguyệt Kính Hoa
Chương 25: Tẩu Vi Thượng Kế https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_025.pdf
Chương 26: Tam Thi Độc Chưởng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_026.pdf
Chương 27: Giả Thủ Chi Kế https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_027.pdf
Chương 28: Hoàng Hậu Di Giáo https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_028.pdf
Chương 29: Thái Tổ Chi Thương https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_029.pdf
Chương 30: Diệc Phật Diệc Ma https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_030.pdf
Chương 31: Tứ Cá Bán Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_031.pdf
Chương 32: Hư Dữ Ủy Di https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_032.pdf
Chương 33: Hồi Thủ Vãng Sự https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_033.pdf
Chương 34: Di Thế Vương Tử https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_034.pdf
Chương 35: Trung Hiếu Nan Thủ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_035.pdf
Chương 36: Xuất Thủ Tương Cứu https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_036.pdf
Chương 37: Xá Sanh Thủ Nghĩa https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_037.pdf
Chương 38: Kiếp Trì Đối Trĩ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_038.pdf
Chương 39: Liễu Ám Hoa Minh https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_039.pdf
Chương 40: Ba Tuần Quỷ Đàn https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_040.pdf
Chương 41: Sát Cơ Tất Hiện https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_041.pdf
Chương 42: Đoạn Túc Chi Tâm https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_042.pdf
Chương 43: Tước .Phiên Chi Ý https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_043.pdf
Chương 44: Tâm Sanh Chiêu Lãm https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_044.pdf
Chương 45: Lạc Đạo Đại Hội https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_045.pdf
Chương 46: Khán Sát Vệ Giới https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_046.pdf
Chương 47: Cửu Khoa Môn Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_047.pdf
Chương 48: Lánh Hữu Kỳ Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_048.pdf
Chương 49: Tướng Môn Hữu Tướng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_049.pdf
Chương 50: Tâm Loạn Du Ti https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_050.pdf
Chương 51: Ngũ Cá Thượng Giáp https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_051.pd
Chương 52: Tuấn Tiếu Hòa Thượng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_052.pdf
Chương 53 Trang Chu Mộng Điệp https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_053.pdf
Chương 54 Tự Liên Tự Thương https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_054.pdf
Chương 55: Đa Tình Dư Hận https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_055.pdf
Chương 56: Thiên Đạo Thủ Hằng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk056.pdf
Chương 57: Tài Luận Đương Hạ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_057.pdf
Chương 58: Quỷ Thần Chi Quỷ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_058.pdf
Chương 59: Tấn Vương Hiến Lễ https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_059.pdf
Chương 60: Nghê Thường Vũ Y https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_060.pdf
Chương 61: Chu Thiên Linh Phi https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_061.pdf
Chương 62: Bức Cung Thí Thân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_062.pdf
Chương 63: Giai Nhân Phùng Nạn https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_063.pdf
Chương 64: Súc Thế Cứu Giá https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_064.pdf
Chương 65: Mê Vụ Tung Ảnh https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_065.pdf
Chương 66: Bối Hậu Kỳ Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_066.pdf
Chương 67: Đào Xuất Sanh Thiên https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_067.pdf
Chương 68: Phách Đế Ứng Tử https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_068.pdf
Chương 69: An Thiên Chi Hành https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_069.pdf
Chương 70: Kiếm Bạt Nỗ Trương https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_070.pdf
Chương 71: Bình Loạn Chi Sách https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_071.pdf
Chương 72: Lão Gian Cự Hoạt https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_072.pdf
Chương 73: Trướng Tiền Thương Nghị https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk_073.pdf
Chương 74: Diệu Kế Kì Thư https://lpktronbo.files.wordpress.com/2017/12/lpk_074.pdf
Chương 75: Tảo Gian Trừ Uế https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/01/lpk_0751.pdf
Chương 76: Bí Lao Kỳ Nhân https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/01/lpk_076.pdf
Chương 77: Tình Cừu Nan Liễu https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/01/lpk_077.pdf
Chương 78: Độc Vương Quỷ Cốc https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/02/lpk078.pdf
Chương 79: Xà Hiết Tâm Tràng https://lpktronbo.files.wordpress.com/2018/03/lpk079.pdf

This post has been edited by levan: Today, 07:39 AM
User is online!Profile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 
11 User(s) are reading this topic (11 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:
 


·
| Forum| Blogs| Gallery | Help | Search | Members | Calendar | Time is now: 17th March 2018 - 08:41 AM

Skin edited by ACNK © 2005 VietLove